Print
Afgifter/Gebyrer

Prisblad Afgifter og gebyrer  1.1.2019

   

Afgifter 

 

 

Tilslutningsafgift i etableret område

Incl. stikledning til 1 dåse, men excl gravning på egen grund

 

375 kr.

Tilslutningsafgift i nye områder 

 

Pris iflg tilbud

Pakkeskift 

 

Gælder også Bland selv

375 kr.

Gebyrer

 

 

Rykker 

 

100 kr.

Lukning 

 

 

Genåbning 

 

375 kr.

   

Pakkeskift udføres d. 1/1 og d. 1/7. Det skal meddeles Biersted Antenneforening senest måneden før dvs. hhv. d.1/12 og d. 1/6.
Et pakkeskift kræver teknikker indgreb i TV-Standeren. Derfor gebyret. 

Pakkeskift opad i løbet af halvåret er muligt, dog skal prisdifferencen mellem de 2 pakker betales. Pakkeskift nedad i løbet af halvåret er ikke muligt. 

Pakkeskift medfører som hovedregel ikke tilbagebetaling. 

Medlemskab kan ikke stilles i bero