Print
Indkaldelse til ordinær genralforsamling

Ordinær generalforsamling
afholdes

Torsdag, den 12. marts 2020, kl. 19.30
på Biersted Kro

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. aflæggelse af beretning
3. aflæggelse af regnskab
4. behandling af indkomne forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse:
- ulige år afgår 3
- lige år afgår 2
og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde 
senest den 4. marts 2020
Bestyrelsen
Tilbage