Print
Indkaldelse generalforsamling

Ordinær generalforsamling
afholdes
Torsdag, den 15. marts 2017, kl. 19,30
på Biersted Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. aflæggelse af beretning
3. aflæggelse af regnskab
4. behandling af indkomne forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse:

- ulige år afgår 3
- lige år afgår 2
og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde
senest den 7. marts 2018
Bestyrelsen
Tilbage